gtag('config', 'UA-126660477-1');
Zlínský kraj, Valašské Meziříčí
+420 773 581 170
info@virtas.cz

kontrola a třídění dle návodek (shodnost a neshodnost dílů)

Aleš Sklář - poskytovatel náhradního plnění

Měření , třídění  a značení výrobků

Provádíme měření výrobků za pomoci měřidel např.  digitální posuvky, délkové měřidla nebo po dohodě i speciální měřidla. 

Provádíme vizuální kontrolu výrobků na základě podrobné dokumentace např.vzorové vadné kusy nebo fotodokumentace vad. Výrobky třídíme dle vzorových vadných kusů, nebo návodek dodaných zákazníkem, případně vypracujeme a po odsouhlasením zákazníkem použijeme vlastní instrukce/návodky,  vadné kusy separujeme a označíme.

Balení výrobků provádíme dle požadavků zákazníka.

Přepravu jsme schopni zabezpečit vlastními prostředky.

Kontrolu zajistíme v prostorách naší firmy nebo dle dohody.

Postup kontrolních techniků:

  • Měření výrobku
  • vizuální 100% kontrola
  • Statistická přejímka
  • kontrola menších dílů pomoci stojaté lupy s osvětlením
  • Označení
  • Separace vadných kusů
  • Balení a označení 100% kontroly